Bądź na bieżąco:
Bądź na bieżąco:
Pielęgnacja wody w basenie.
Pielęgnacja wody w basenie.

Woda w basenie nieustannie zmierza się z różnymi obciążeniami. Poprzez osoby korzystające z basenu i środowisko jakie go otacza do środka przedostaje się wiele zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Jeśli użytkownicy nic z tym nie zrobią, woda basenowa bardzo szybko przemieni się w mętne bajoro, ponieważ bez uzdatniania tworzy idealne warunki, w których rozwijają się bakterie i glony.
Proponujemy Państwu przeprowadzić mały eksperyment. Pierwszym krokiem jest napełnienie wiadra wodą wodociągową i pozostawienie go przez kilka dni. Po upływie terminu należy włożyć rękę do wiadra, na skutek czego odczują Państwo śliskie jego ścianki. Jest to spowodowane bakteriami, ponieważ nie zdezynfekowano wody. Jeśli wiadro byłoby pozostawione na słońcu, dodatkowo do zaobserwowania byłaby zazieleniona woda, czego powodem byłby rozwój glonów. Jeżeli dodatkowo woda wodociągowa jest twarda, to za kilka dni ścianki wiadra staną się chropowate – co nazwać można tzw. kamieniem, ponieważ wapń jaki zawiera się w wodzie osiadł na ściankach w formie kryształków. Na skutek pomiaru odczynu wody w wiadrze i porównania tego z wartością pH wody wodociągowej będzie można stwierdzić, że pH wody z wiadra jest znacznie wyższe niż woda wodociągowa. Należy więc dezynfekować wodę w basenie i podejmować odpowiednie kroki przeciwko rozwojowi glonów oraz osadzaniu się kamienia. W innym przypadku każdy kto korzysta z basenu nie będzie zbyt długo czerpał przyjemności z kąpieli. Eksperyment jest szybszy do przeprowadzenia, gdy basenowa woda jest cieplejsza. Szereg podejmowanych środków fizycznych oraz chemicznych skutecznie pomaga zagwarantować utrzymanie higienicznej, krystalicznej wody o przyjemnym zapachu.

Bardzo ważnym aspektem cyklicznego uzdatniania wody jest właściwa cyrkulacja i filtracja oraz dodawanie środków chemicznych. Fizyczne i chemiczne przepisy uzdatniania wody wzajemnie się uzupełniają i są tak samo ważne w sukcesywnym jej pielęgnowaniu. Sam proces cyrkulacji i filtracji jednak nie wystarcza, aby woda była klarowna i nie zaatakowana przez mikroorganizmy. Niezbędne jest więc chemiczne uzdatnianie wody. Środki dezynfekujące niszczą bakterie, wirusy i grzyby, natomiast specjalne preparaty przeciw glonom redukują ich rozwój. Dzięki koagulacji można usunąć najdrobniejsze zanieczyszczenia oraz zmętnienie wody. Każdy kto chce kąpać się w czystej wodzie, musi więc dbać o regularną chemiczną pielęgnację wody. Odpowiednia pielęgnacja wymaga pewnego zakresu wiedzy na temat uzdatniania wody w basenie oraz znajomości funkcji danych środków chemicznych. Opieka nad basenową wodą zajmuje zaledwie 10 min. w tygodniu, a po pewnym czasie staje się zwykłą rutyną.

Na czym polega fizyczne uzdatnianie wody?

Właściwa cyrkulacja basenowej wody powoduje, że zanieczyszczenia w większych ilościach zatrzymują się na filtrze. Radzimy, by czas pracy pompy obiegowej wynosił tyle, aby cała objętość wody mogła zostać przefiltrowana nie mniej niż 2-3 razy w jednym dniu. Zazwyczaj porównywalne jest to z dziennym czasem filtracji – od 6 do 8 godzin.
Jeżeli jesteście w posiadaniu filtra piaskowego, pamiętajcie aby co tydzień płukać go wstecznie, a później uzupełnić wodę w basenie. Na skutek tak przeprowadzonego zabiegu Wasz basen będzie uzupełniany świeżą wodą. Podczas stosowania jakiegokolwiek innego filtra należy stosować tę samą zasadę. Również należy go czyścić i każdego tygodnia dostarczać nie mniej niż 3% świeżej wody w odniesieniu do pojemności basenu.
W przypadku pojawienia się w basenie innych zanieczyszczeń, których nie pozbędziecie się podczas przeprowadzenia zabiegu filtracji, powinniście usunąć je ręcznie przy użyciu siatek bądź odkurzacza.

Na czym polega chemiczne uzdatnianie wody?

Na chemiczne uzdatnianie wody składają się cztery etapy, m.in. : proces regulacji wartości pH, proces dezynfekcji wody, proces przeciwdziałania rozwojowi glonów, proces koagulacji.

Podczas przeprowadzenia dezynfekcji wody możecie sami zdecydować, którą z trzech możliwych programów związanych z dezynfekcją wody wybieracie. Wybrać możecie:
– dezynfekcję wody tlenem aktywnym,
– dezynfekcję wody chlorem,
– dezynfekcję wody bromem.

Regulacja wartości pH

Wartość pH wody obrazuje jak bardzo woda jest kwaśna bądź zasadowa. Ponadto odczyn wody to znaczący czynnik, który wpływa na efektywność działania danego środka dezynfekującego, jaki został użyty.

Najkorzystniejsze warunki do pielęgnowania wody zapewnione będą przy wartości pH mieszczącej się w przedziale 7,0-7,4. W zależności od stopnia twardości wody i jej temperatury miara pH może jednak ulegać mocnym wahaniom, w związku z tym należy ją chociaż raz w tygodniu kontrolować przy użyciu zestawu testowego Pool-Tester z firmy BAYROL. Należy użyć jednej tabletki Phenol Red i rozpuścić ją w kuwecie, która musi być uzupełniona basenową wodą. Uzyskany kolor wody porównać trzeba ze skalą kolorów. Pomiary są znacznie wygodniejsze do przeprowadzenia jeśli używa się do tego paska testowego QuickTest z tej samej firmy, co wyżej wspomniany zestaw testowy. Przeprowadzenie pomiaru wartości pH zamieni się wtedy w zwykłą zabawę.
Mogą pojawić się pewne problemy, gdy wartość pH będzie zbyt niska bądź za wysoka. Konkretniej, gdy woda będzie za kwaśna może dojść do korozji metalu, erozji fug płytek ceramicznych oraz do spadku stopnia efektywności koagulacji.
Woda idealna, w której wartość pH wynosi od 7,0-7,4 również może nieść za sobą małe problemy. Wtedy może dojść do podrażnienia skóry i oczów, spadku stopnia efektywności dezynfekcji i koagulacji oraz do skłonności do powstawania osadów wapiennych.
Przeprowadzanie regularnego korygowania wartości pH powoduje zmniejszenie zużycia środków dezynfekcyjnych, ponieważ efektywność ich oddziaływania słabnie przy wyższym pH.

Dezynfekcja wody

Woda w basenie zapewnia odpowiednie warunki do powstawania różnorodnych mikroorganizmów. Niewiele z nich działa chorobotwórczo tworząc obawę wystąpienia infekcji dla użytkowników basenu, jednak nawet nieszkodliwe mikroorganizmy mogą powodować powstanie śliskich osadów oraz zmętnienie wody. W związku z tym przeprowadzenie dezynfekcji wody jest konieczne, aby skutecznie zniszczyć mikroorganizmy i utrzymać ją w higienicznej czystości.
Przeprowadzając dezynfekcję wody można skorzystać z metody dezynfekcji wody chlorem, dezynfekcji wody aktywnym tlenem, dezynfekcji wody bromem.

Dezynfekcja wody chlorem

Konwencjonalna dezynfekcja chlorem oprócz działania bakteriobójczego, redukuje na obszarze utleniania zanieczyszczenia organiczne, które są nieodfiltrowane. Metoda klasycznej dezynfekcji wody chlorem wydaje się być bardziej pewna, szczególnie kiedy woda jest zanieczyszczona w dość dużym stopniu, m.in. w sytuacji gdy temperatura wody przewyższa 28°C, czy też kiedy dostało się do niej dość dużo zanieczyszczeń. Na skutek rozwoju stabilizowanych środków chlorowanych produkty stają się prostsze w stosowaniu, a chlor jaki się w nich zawiera zostaje korzystniej wykorzystany.
Zalety preparatów chlorowanych w stałej postaci:
– duża zawartość aktywnego chloru,
– całkowita rozpuszczalność bez pozostawienia osadów,
– bardzo mały wpływ na wartość pH.
Stabilizator, jaki zawiera się w tych środkach przeciwdziała niechcianej utracie chloru, głównie w sytuacji, kiedy panuje wysokie nasłonecznienie.

Dezynfekcja wody aktywnym tlenem

Klienci aktualnie wolą delikatniejsze metody uzdatniania wody niż chlorowa i widoczny jest znaczny wzrost zastosowania takiego procesu, a głównie rosnąca popularność aktywnego tlenu.

Pielęgnacja z zastosowaniem aktywnego tlenu niesie za sobą wiele zalet, wśród nich wyróżnia się:
– nie odczuwanie zapachu chloru,
– dużą przyjemność dla skóry,
– nie występowanie podrażnień skóry i oczu,
– wodę przyjemną oraz porównywalną z naturalna
– skóra po kąpieli się nie przesusza się, a włosy nie stają się szorstkie,
– aktywny tlen nie powoduje pienienia wody i nie skutkuje zmianą wartości pH. Brak ciężkich metali nie wywołuje ryzyka pojawienia się plam. Dodatkowo zabieg ten jest zgodny z chlorowaniem. Oznacza to, że przejście na chlor bądź chlorowanie szokowe może nadejść w każdej chwili.
– pielęgnowanie z użyciem aktywnego tlenu zapewnia kompletną, niepowtarzalną ochronę dezynfekcji.
– zabieg obejmuje również efektywną ochronę przed powstawaniem glonów.

Dezynfekcja wody bromem

Kolejna możliwość chlorowania to dezynfekcja bromem. Brom to halogen, który jak najbardziej może być użyty do dezynfekcji basenowej wody. Efektywnie pozbywa się mikroorganizmów, a na skutek utleniania pozbywa się organicznych zanieczyszczeń w wodzie.
Zalety bromu:
– brak nieprzyjemnego zapachu chloru,
– brak drażniącego działania na skórę i oczy,
– brak wapnia, zawiera obojętne pH i nadaje się do stosowania przy każdym stopniu twardości wody,
– daje najlepsze bezpieczeństwo dezynfekcji na skutek posiadania większej tolerancji dla wartości pH wody.

Ten proces pielęgnowania basenowej wody szczególnie zaleca się tam, gdzie całkowicie nie do zaakceptowania jest zapach chloru. Stwierdzić można, ze brom to środek dezynfekujący pośredni między chlorem, a tlenem aktywnym.

Zapobieganie rozwojowi glonów

Glony to najstarsze formy życia na ziemi. Wśród nich wiele wyróżnić można takich, które doskonale czują się w wodzie w basenie. Glony produkują niechciane substancje organiczne, które są idealnym pożywieniem dla mikroorganizmów. Glony rozmnażają się i rozrastają przez zarodniki, które przedostają się do basenu również krytego na skutek przenoszenia przez kurz w powietrzu. Stanowi to bardzo duży powód wystarczający do tego, aby przeciwdziałać temu rozwojowi. Środki dezynfekcyjne, jakie powszechnie się stosuje nie zawsze wystarczą do pozbycia się glonów. Dodatkowo, wiele glonów może być odpornych na działanie chloru, gdyż chlor nie zawsze efektywnie penetruje przez śluzowate pokrycia dużej ilości skupisk glonów.

Koagulacja

Wodę basenową filtruje się, aby usunąć zanieczyszczenia i zmętnienie. Filtr może jednak wyłapać cząsteczki zanieczyszczeń tylko do określonych ich rozmiarów. Aby usunąć bardzo małe zanieczyszczenia trzeba podjąć dodatkowe kroki. Koagulacja pozwala zatrzymać na filtrze piaskowym bardzo drobne zanieczyszczenia oraz zanieczyszczenia w połowie rozpuszczone w wodzie. Koagulant dozuje się przed filtrem, na skutek tego w wodzie tworzą się kłaczki, które otaczają najmniejsze zanieczyszczenia. Powierzchnia kłaczków wypełniona zostaje osadzającymi się następnymi zanieczyszczeniami, co powoduje wzrastanie ich wielkości oraz możliwość kompletnego osiedlenia na piaskowym pokładzie filtracyjnym. Podczas płukania wstecznego filtra dochodzi do kompletnego pozbycia się tych zanieczyszczeń.

Właściwie przeprowadzona koagulacja dodatkowo zwiększa działanie preparatów dezynfekcyjnych, jakich użyto. Dzięki temu procesowi woda staje się lepsza jakościowo, nie zauważalne jest zmętnienie, a kąpiel w takiej wodzie staje się przyjaźniejsza. Wiąże się to z każdym programem pielęgnacyjnym, szczególnie jest widoczne przy użyciu aktywnego tlenu. W efekcie woda, która ulega procesowi filtrowania jest krystaliczna i higienicznie czysta.

AQUARELAX
Przemysłowa 12
63-200 Jarocin
NIP 617-129-43-42
+48 790 893 677 / +48 62 590 38 76
biuro@aquarelax.pl
www.aquarelax.pl
logo
Copyright by aquarelax

Umów się na spotkanie

tel. 790 893 677

zadzwoń lub zostaw kontakt – oddzwonimy!
    Menu